|

מסחר ללונג במניית NOV הניב רווח כמפורט:

כניסה: 48.74

יציאה:

יעד ראשון: 48.96 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 49.14 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 274 דולר.

ברכות למרוויחים!

NOV מסחר יומי בחדר מסחר לסוחרים