|

מסחר יומי במניית NVDA הניב את הרווח הבא:

כניסה: 23

יציאה:

יעד ראשון: 23.18 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 23.75 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 351 דולר.

ברכות למרוויחים!

NVDA גרף מסחר יומי