|

מסחר יומי במניית MYL הניב רווח:

כניסה: 63.10

יציאה:

יעד ראשון: 63.28 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 63.60 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 276 דולר.

ברכות למרוויחים!

MYL בחדר המסחר של אופק שוקי הון