|

לונג במניית GIS נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 54
יציאה: 54
רווח: 0

מסחר במניית GIS