|

סחרנו במניית PHM בחדר המסחר והעסקה נסגרה בהפסד מזערי של 2 סנט למניה:

כניסה: 19.50
יציאה: 19.48
הפסד: 20 דולר

גרף של מניית PHM