|

עסקת לונג במניית ABT נסגרה בנק' הכניסה:

כניסה: 45
יציאה: 45
רווח:0

גרף ABT