|

סחרנו במניית VLO שנסגר בהפסד של 5 סנט למניה:

כניסה: 46
יציאה: 45.95
הפסד: 50 דולר

שורט מניית VLO