|

עסקה מדהימה בחדר המסחר שלנו במניית PCG הניבה רווח כמפורט:

כניסה:

יעד ראשון: 53.20 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 54 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 440 דולר.

ברכות למרוויחים!

PCG במסחר יומי בחדר המסחר של אופק