|

נכנסנו לעסקה על פי אסטטרגיית המומנטום והעסקה דשדשה על נקודת הכניסה והוחלט לסגור את הפוזיציה בנקודת הכניסה.

כניסה:30
יציאה :30
רווח:0

גרף של מניית aiv המציג את העסקה