|

טרייד במניית MCHP הניב רווח לפי הפירוט הבא:

כניסה: 42

יציאה:

יעד ראשון: 42.17 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 42.35 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 224 דולר.

ברכות למרוויחים!

MCHP גרף עסקה