|

טרייד במניית CRM הניב רווח של 20 סנט:

כניסה: 75
יציאה: 74.80
הפסד: 140 דולר

*לפי 700 מניות

CRM טרייד יומי גרף