לימוד שוק ההון – Pivot point

| דמיאן סדקוביץ

לימוד שוק ההון – Pivot point הקדמה:

נקודות ציר הינם נקודות בעלות חשיבות על פי תורת הניתוח הטכני. נקודות הציר מחושבות לפי נוסחה מתמטית ע"י המתנד והינן מוצגות מראש עוד לפני התרחשות תנועת המחיר. נקודות ציר אלו משמשות בדרך כלל סוחרי תוך יומי ויומי אך יכולות לשמש גם לאסטרטגית MBK על מנת לתפוס מהלכים בעלי פוטנציאל גדול יותר. נקודות הציר ליום המסחר הבא נקבעות סופית בסוף יום המסחר הנוכחי, כך אוכל להיערך מראש ליום המסחר הבא. נקודות הציר הן כלי טכני נפוץ מאוד ואף גופים מוסדיים משתמשים בו. נקודות הציר משמשות כתמיכה והתנגדות, ועל כן בנקודות אלו אחפש אפשרות להצטרף לטרנד הקיים או אחפש אפשרות להיפוך. מומלץ לשלב עם מתנד זה כלים נוספים מעולם הניתוח הטכני וגם מתנדים שונים.

המתנד מציג רמות תמיכה והתנגדות שונות מאינטרוולי זמן שונים כגון: חודשי,שבועי ויומי לכל אינטרוול זמן באופן הזה:
– S3 רמת התמיכה הקיצונית והתחתונה ביותר ובעלת משקל פסיכולוגי גבוה. ברמות אלו בדרך כלל נשקול לסגור את עסקאות הלונג הפתוחות אם יש ונעדיף להיות בצד של המוכרים. רמה פסיכולוגית זו חשובה היות וכבר עברנו רמת תמיכה אחת והמחיר בטרנד יורד, מכאן אם ונעבור רמה זו המחיר יקרוס מטה. רמה זאת בדרך כלל מלווה בווליום גבוה ויתכנו פערי מחיר.
R3 – רמת התמיכה הקיצונית והתחתונה ביותר ובעלת משקל פסיכולוגי גבוה. ברמות אלו בדרך כלל נשקול לסגור את עסקאות השורט הפתוחות אם יש ונעדיף להיות בצד של הקונים. רמה פסיכולוגית זו חשובה היות וכבר עברנו רמת התנגדות אחת והמחיר נמצא בטרנד עולה, מכאן אם ונעבור רמה זו המחיר יטוס מעלה. רמה זו בדרך כלל מלווה בווליום גבוה ויתכנו פערי מחיר.
S2 – ברמה זו בדרך כלל נוצר היפוך מגמה. אם הטרנד הנוכחי פרץ רמת תמיכה זו וחזר מעלה להיתמך על רמה זו.
R2 – ברמה זו בדרך כלל נוצר היפוך מגמה. אם הטרנד הנוכחי פרץ רמת התנגדות זו וחזר מטה להיתמך על רמה זו.
Pivot – נקודה זו הינה שילוב של גבוה יומי, נמוך יומי ומחיר הסגירה לחלק ל-3 (H+L+C/3)

• כמובן שכל אחת מהרמות משנפרצה עלולה לשנות תפקיד (לדוגמא: רמת התנגדות משנפרצה משמשת כתמיכה). חשוב להבין שאלו רמות חשובות ורמות אלו משמשות כנורת אזהרה. מומלץ לבחון ברמות אלה אם הטרנד מגיב בחיוב לכיוון הפוזיציה הפתוחה ולשמרנים לסגור פוזיציות פתוחות.

אופן חישוב נקודות הציר:

נקודת הציר – גבוה + נמוך + סגירה (של היום הקודם) לחלק ל3. P=(H+L+C)/3
R1 = P + (P-L)
S1= P + (P-H)
R2 = P + (H-L)
S2= P – (H-L)
R3 = H + 2 * (P-L)
S3= L – 2 * (H-P)

לימודי שוק ההון – מבחר קורסים בשוק ההון במכללת אופק שוקי הון עם מיטב המרצים בשוק ההון.

 

demi

דמיאן סדקוביץ

מנכ"ל ומייסד
מר דמיאן סדקוביץ מנכ"ל מכללת אופק שוקי הון, מומחה למסחר בשווקים הפיננסיים עוסק במסחר למחייתו מעל ל-9 שנים במקביל לתפקידו במכללה. משמש כמנטור לסוחרים רבים בארץ ובעולם בתחום ההשקעות והמסחר היומי.