מתנד Fractals

| דמיאן סדקוביץ

הקדמה:

בחלק מהקורסים בשוק ההון של המכללה אנחנו מתעסקים בתחום הניתוח טכני, והיום מאמר זה יעסוק במתנד Fractals,  מתנד הפרקטלים הומצא ע"י ביל וויליאמס. בניגוד לצורה שבה אינדיקטורים אחרים מוצגים, אינדיקטור זה אינו קו או היסטוגרמה אלא חץ אשר מופיע מעל או מתחת לבר בגרף המחירים.
פרקטלים הינם תבנית קבועה ומחזורית אשר מופיעה בכל אינטרוול זמן.
תבנית של פרקטל נוצרת כאשר ישנם חמישה ברים ברצף על פי כללים ברורים.
תבנית פרקטל מסמלת על היחלשות הטרנד הנוכחי ואף יכולה להביא להיפוך מגמה. היווצרות של פרקטל דובי מראה על לחץ של מוכרים אשר בלמו את עליית המחירים. היווצרות של פרקטל שוורי מראה על לחץ של קונים אשר בלמו את ירידת המכירים. על כן נקודות הפרקטל יכולת לשמש למיקום סטופים, היות ותבנית הפרקטל מסמלת את מאבק הכוחות אשר נוצר באזור מחיר זה ואת המנצח.

בדוגמא מטה מופיעה עסקה על פי אסטרטגית MBK. כניסה אפשרית לעסקה הייתה בחץ האדום. סטופ ניתן היה למקם בפרקטל הקרוב הראשון.
כמו כן כאשר נוצרת לנו רמה (קו אדום בדוגמא מטה) של פרקטלים באותו אזור מחירים זה מחזק עוד יותר את אזור המחירים כאזור בלימה חזק.
את הסטופ מומלץ למקם במרחק של כשני נקודות מעל\מתחת לפרקטל.

גרף עם מתנד הפרקטל

 

איך נוצר פרקטל:

ראשית כל נעבור על מושגים בסיסים לצורך הבנת היווצרות פרקטל.

הסבר על מבנה נר יפני

גבוה – מחיר נייר הערך הגבוה ביותר שאליו נע המחיר בתחום אינטרוול הזמן של הנר.
נמוך – מחיר נייר הערך הנמוך ביותר שאילו נע המחיר בתחום אינטרוול הזמן של הנר.

ישנם שני סוגי פרקטלים:

פרקטל דובי

פרקטל זה נוצר על גבי גרף המחירים. תבנית הפרקטל מורכבת מ-5 ברים.
על שני הברים הראשונים בתבנית להיות בעלי גבוה אשר נמוך יותר מהגבוה של הנר האמצעי ועל שני הנרות שאחרי הנר האמצעי
להיות בעלי גבוה אשר נמוך יותר מהגבוה של הנר האמצעי.

גרף נרות עם פרקטל דובי

 

 

 

 

 

פרקטל שוורי

פרקטל זה נוצר על גבי גרף המחירים. תבנית הפרקטל מורכבת מ-5 ברים. על שני הברים הראשונים בתבנית להיות בעלי נמוך אשר גבוהים יותר מהנמוך של הנר האמצעי ועל שני הנרות שאחרי הנר האמצעי להיות בעלי נמוך אשר גבוהים יותר מהנמוך של הנר האמצעי.

גרף גם פרקטל שוורי

מתנד הפרקטל על גרף נרות
demi

דמיאן סדקוביץ

מנכ"ל ומייסד
מר דמיאן סדקוביץ מנכ"ל מכללת אופק שוקי הון, מומחה למסחר בשווקים הפיננסיים עוסק במסחר למחייתו מעל ל-9 שנים במקביל לתפקידו במכללה. משמש כמנטור לסוחרים רבים בארץ ובעולם בתחום ההשקעות והמסחר היומי.