מתנד Stochastic ( סטוכסטיק )

| דמיאן סדקוביץ

הקדמה:

בקורס מסחר יומי במניות ומדדים אנו מרחיבים על נושא הניתוח טכני, היום נלמד על מתנד הסטוקכטיק שפותח בשנת 1950 על ידי ג'ורג' סי ליין.
מתנד הסטוכסטיק יכול לרמז על עוצמת השוק ולכן הוא משתייך לקבוצת המתנדים מסוג "מומנטום". מתנדי "מומנטום" יכולים להראות לנו מצבים שהשוק במצב של קניית יתר או מכירת יתר.
מתנד הסטוכסטיק הינו אוסילטור, מתנד בעל גבולות קבועים אשר יכול לנוע בין הטווחים 0 ל-100.
מתנד הסטוכסטיק מציג את מחיר סגירת הנר הנוכחי ביחס למחיר הנמוך ביותר והגבוה ביותר שנמדד ב-X נרות לאחור.
כאשר מחיר הסגירה הנוכחי גבוה בהשוואה למחיר הגבוה ביותר שהיה ב-X נרות לאחור נראה שמתנד הסטוכסטיק מראה או מתקרב למצב של קניית יתר (מעל רמה 80 במתנד). כאשר מחיר הסגירה הנוכחי נמוך בהשוואה למחיר הנמוך ביותר שהיה ב-X נרות לאחור נראה שמתנד הסטוכסטיק מראה או מתקרב למצב של מכירת יתר (מתחת לרמה 20 במתנד).
בדוגמא הבאה מוצג מתנד סטוכסטיק בתקופת חישוב של 5 נרות לאחור.
אנחנו מסתכלים על הנר הנוכחי. המחיר הגבוה ביותר שהיה בתקופה זו הינו 1.37339 והמחיר הנמוך ביותר הינו 1.37080. כפי שאמרנו קודם מתנד הסטוכסטיק מציג את היחס בין הגבוה והנמוך ביותר ולבין המחיר הנוכחי. ניתן לראות שהמחיר הנוכחי כמעט באמצע בין הגבוה לנמוך ומכן הסטוכסטיק מציג לנו ערך 55.5

מתנד הסטוכסטיק על גרף

 

מצב של קניית יתר או מכירת יתר לא אומר בהכרח שעכשיו הגענו למצב שהשוק לא יעלה או ירד מכן, מצב של קנייה או מכירת יתר יכול להוביל גם לשחרור לחץ, מצב של תיקון.
מתנד הסטוכסטיק לבדו מספק הרבה התראות שווא ומומלץ לשלב אותו עם עוד מתנדים כגון: ממוצעים נעים, רצועות בולניגר וכו'.

אופן חישוב ערך הסטוכסטיק:

קודם כל אסביר על 3 ערכים שמתנד הסטוכסטיק מקבל לפני הצגת המתנד.
%K – הוא התקופה עליה יבוצע החישוב (בדוגמה מעלה 5 נרות לחישוב), בתחום התקופה הזו ימצא המחיר הגבוה ביותר והמחיר הנמוך ביותר, תקופת החישוב הנפוצה ביותר הינה 14 נרות.
Slowing – ערך זה קובע את גמישות קו הסטוכסטיק. עבור ערך 1 הסטוכסטיק יגיב לשינויים מהר. עבור ערך 3 יגיב הסטוכסטיק לשינויים לאט יותר.
%D – הינו ערך עבור ממוצע נע. הממוצע הנע יחושב עבור X ערכי הסטוכסטיק הקודמים. עבור ערך 1 הממוצע הנע יבלע מאחורי קו הסטוכסטיק. ערכים גבוהים יותר מ-1 יציגו לנו קו ממוצע נע של ערכי הסטוכסטיק.

חישוב ערך קו הסטוכסטיק לפי התמונה מעלה:
הנמוך ביותר – 1.37080
הגבוה ביותר – 1.37339
מחיר סגירה – 1.37226
ערכים למתנד – %D = 1 , Slowing = 1, %K = 5

נוסחה:
100 * (הנמוך ביותר – הגבוה ביותר) / ( הנמוך ביותר – מחיר סגירה) = %K
נציב בנוסחה את הערכים:
100 * (1.37080– 1.37339) / (1.37080– 1.37226) = 56.37~

שימוש במתנד:

קניה ומכירת יתר:
מצב של קניית יתר קורה כאשר קו הסטוכסטיק חוצה מעל ל-80. מצב של מכירת יתר קורה כאשר קו הסטוכסטיק חוצה מתחת ל-20. חשוב לזכור שמצב של קניית יתר או מכירת יתר לא אומר בהכרח שעכשיו הגענו למצב שהשוק לא יעלה או ירד מכן, מצב של קנייה או מכירת יתר יכול להוביל גם לשחרור לחץ, מצב של תיקון. נעדיף תמיד לסחור עם כיוון המגמה ולא נגד.
כאשר הטרנד עולה נחפש אך ורק מצבים שהשוק נמצא במכירת יתר.
כאשר הטרנד יורד נחפש אך ורק מצבים שהשוק נמצא בקניית יתר.

בדוגמא הבאה ניתן לראות שאנחנו נמצאים בטרנד עולה. בדוגמא שני כניסות אפשריות ללונג כאשר קו הסטוכסטיק מתחת ל-20 וחוצה חזרה מעל ל-25.

מתנד הסטוכסטיק מאותת על כניסה

סטיות מתנד:

סטייה מתנד הינה מצב בו התמונה המוצגת בגרף הפוכה מהתמונה המוצגת על המתנד. בעוד בגרף אנו רואים שיאים עולים המתנד מייצר לנו שיאים יורדים.

סטייה דובית – נוצרת כאשר גרף נייר הערך מציג שיא גבוה יותר ומתנד הסטוכסטיק לעומתו מציג שיא נמוך יותר. שיא גבוה יותר בגרף בדרך כלל מציין את המשך המגמה העולה, אך שיש שיא נמוך יותר במתנד הסטוכסטיק זה מראה על היחלשות הטרנד.

דוגמה של סטייה דובית בגרף עם הסטוכסטיק

סטייה שוורית – נוצרת כאשר גרף נייר הערך מציג שפל נמוך יותר ומתנד הסטוכסטיק לעומתו מציג שפל גבוה יותר. שפל נמוך יותר בגרף בדרך כלל מציין את המשך המגמה היורדת, אך שיש שפל גבוה יותר במתנד הסטוכסטיק זה מראה על היחלשות הטרנד.

גרף עם סטוכסטיק המצביע על סטייה שורית

מתנד הסטוכסטיק יראה כך על גבי הגרף. בתמונה להמחשה בלבד. מצב של קניית יתר (מעל 80) ומכירת יתר (מתחת ל-20)

מתנד הסטוכסטיק על הגרף

קורסים בשוק ההון – קורסים בשוק ההון עם מבחר המרצים בשוק ההון במכללת אופק שוקי הון.

demi

דמיאן סדקוביץ

מנכ"ל ומייסד
מר דמיאן סדקוביץ מנכ"ל מכללת אופק שוקי הון, מומחה למסחר בשווקים הפיננסיים עוסק במסחר למחייתו מעל ל-9 שנים במקביל לתפקידו במכללה. משמש כמנטור לסוחרים רבים בארץ ובעולם בתחום ההשקעות והמסחר היומי.