מסחר יומי בבורסה עם דמיאן סדקוביץ

| דמיאן סדקוביץ

חדר מסחר בזמן אמת!

דמיאן סדקוביץ בעסקאות שבוצעו בחדר המסחר.

demi

דמיאן סדקוביץ

מנכ"ל ומייסד
מר דמיאן סדקוביץ מנכ"ל מכללת אופק שוקי הון, מומחה למסחר בשווקים הפיננסיים עוסק במסחר למחייתו מעל ל-9 שנים במקביל לתפקידו במכללה. משמש כמנטור לסוחרים רבים בארץ ובעולם בתחום ההשקעות והמסחר היומי.