מה זה אופציה ?

| כותב אורח

אופציה, היא חוזה המעניק לאוחז בו, את הזכות לקנות או למכור נכס בסיס מסויים במחיר, כמות וזמן נקובים מראש. הקונה משלם פרמיה למוכר עבור זכות זו.

אופציה המעניקה לבעל הזכות לקנות משהו במחיר מסוים נקראת קול (Call), ואילו אופציה המעניקה לבעל הזכות למכור משהו במחיר מסוים נקראת פוט (Put). האופציות נקראות גם נגזרים,  שכן המסחר אינו בנכס עצמו אלא בחוזים המתייחסים לנכס.

באופציות, במיוחד במסחר יומי , גם המקצוענים וגם המשקיעים הפרטיים ובעזרתן ניתן לגדר תיק השקעות, לגדר סיכונים, וגם לעשות בהן שימוש למינוף גבוה -מאפשר לסוחר להשתמש בסכום כסף קטן על מנת לגלגל עיסקאות גדולות.

באופציות ניתן לסחור בשלושת מצבי השוק: עולה, יורד, ומדשדש, וזאת באמצעות אסטרטגיות שונות. ישנם שני סוגים עיקריים של אופציות:

  1. אופציות אירופאיות – אופציות שניתנות למימוש רק ביום הפקיעה.
  2. אופציות אמריקאיות – אופציות שניתנות למימוש בכל יום מסחר לפני או בזמן פקיעתן.

אופציית קול:

אופציית רכש. אופציה זו מקנה את הזכות לרכישת נכס הבסיס במחיר המימוש, וזאת  ללא קשר למחיר נכס הבסיס בעתיד, לפני תאריך הפקיעה. לעומת זאת, ניתן "לכתוב" (לעשות שורט) את אופציית הרכש.

כדי לפצות על הסיכון שנלקח, משלם הקונה למוכר פרמיה, הידועה גם במחיר הקול. מוכר הקול שכתב את האופציה מקבל פרמיה, ושומר עליה גם אם הקונה לא יממש את הזכות עליה.

לדוגמה: אם מדד המעו"ף נסחר בשער של 1,430 נקודות ונקנה את אופציית קול במחיר מימוש ל- 1,430, תשמר לנו הזכות למכור את האופציה בכל יום מסחר עד או לפני הפקיעה גם אם המדד עלה 100 נקודות. מאחר והתשלום על אופציית קול עולה ככל שהשוק עולה אסטרטגיה זו היא שוורית. אם נכס הבסיס עובר את מחיר המימוש של האופציה שקנינו האופציה תיקרא- אופציה "בתוך הכסף".  אם המדד יירד ויפקע מטה מרמת 1,430 נקודות וקונה האופציה לא יממש את האופציה לפני הפקיעה, האופציה תפקע 0, ומוכר האופציה ישמור את כל הפרמיה לעצמו.

אופציית פוט:

אופציה מכר.  אופציה זו מקנה את הזכות למכור את נכס הבסיס במחיר המימוש. אופציות פוט נפוצות ביותר בשוק המניות כדי להגן מפני הירידה של מחיר המניה או נכס הבסיס מתחת למחיר מסוים. גם את אופציות המכר ניתן "לכתוב" (לעשות שורט) בדיוק כמו את אופציות הרכש.  לאופציות שלושה מאפיינים:

  1. מחיר מימוש – מחיר שבו ניתן לקנות את נכס הבסיס .
  2. תאריך פקיעה– זהו התאריך שבו האופציה פוקעת, או נמחקת, אם בעל האופציה אינו מממש אותה.
  3. פרמיה– המחיר שקונה האופציה ישלם כאשר הוא קונה אותה, וגם המחיר שמוכר האופציה יקבל כאשר ימכור אותה.

לסיכום: באופציות משתמשים הן לגידור והן להשקעה, אם נאמין שהנכס יעלה נקנה קול, ואם נאמין שהנכס ירד נקנה פוט.

לימודי שוק ההון – לימודים בשוק ההון עם מבחר המרצים במכללת אופק שוקי הון

הכותב: ניר זיגמן, סוחר באופציות מעו"ף.