מדדי הרגישות המרכיבים את האופציות

| כותב אורח

מדדי הרגישות או בשמם האחר- היווניות, מייצגים רגישויות מגוונות של אופציות שבאים כתוצאה משינויים שונים בנכס הבסיס. מדדים אלו מיוצגים ע"י אותיות יווניות.

נתונים אלה מספקים לסוחר היומי ידע רב, ומאפשרים לו להיערך לשינויים העשויים להתרחש בשוק.

היווניות:

דלתא – זהו מדד הרגישות הנפוץ ביותר בקרוב סוחרים. הדלתא מייצגת את שער השינוי במחיר האופציה כתוצאה משינוי מחירו של נכס הבסיס. דוגמה ממדד המעו"ף: אם במדד 1,450 שווי הדלתא של אופציית קול 1,500 יהיה 30, לתנועה של נקודה אחת במדד המעו"ף תהיה השפעה של 30 ש"ח על מחיר האופציה.לדלתא חשיבות גדולה לשחקני האופציות.

תטא – מדד זה מייצג את רגישות האופציה לשינויים בזמן. ככל שמועד הפקיעה קרב, ערך האופציה יורד אם לא יגיע נכס הבסיס למחיר המימוש של האופציה. התטא מיוצגת כסכום בש"ח, סכום שיירד מהאופציה עד ליום המסחר הבא.לתטא משמעות גדולה בחיי האופציה.

גמא- מדד זה מייצג את השינוי בדלתא כתוצאה משינוי בנכס הבסיס. ישנם סוחרים שמבצעים אסטרטגיות בעלות דלתא נייטרלית, ולרוב גם גמא נייטרלית בכדי שהאסטרטגיה לא תושפע מכל תזוזה של המדד.

ווגה -מדד זה מייצג את רגישות האופציות כתוצאה משינוי בסטיית התקן של נכס הבסיס. עליה בסטיית התקן=עליה בסיכון=עליה במחיר האופציה, ירידה בסטיית התקן=סיכון נמוך=ירידה במחיר האופציה

רו- מדד המייצג את רגישות האופציה לשינויים בשער ריבית חסרת סיכון במשק. לרוב ריבית חסרת סיכון במשק הינה בעלת השפעה נמוכה על מחיר האופציה, ולכן הרו הוא המדד הפחות נפוץ בין היווניות.

מודל בלאק אנד שולס:

מודל מתמטי כלכלי ומסובך, הנותן פתרון לתמחור אופציות. עפ"י מודל זה על מנת לקבל את מחיר האופציה, יש להציב בנוסחה: את מחיר נכס הבסיס, את מחיר המימוש, שער הרבית, הזמן וסטיית התקן. ישנם מחשבונים המחשבים בעזרת נוסחת בלאק אנד שולס את שער האופציה הראוי.

ערך הזמן והערך פנימי של האופציה:

הערך הפנימי: ערכה של האופציה אם הקונה או המוכר היה מממש אותה היום. באופציית קול, הערך הפנימי הוא ההפרש בין מחירו הנוכחי של נכס הבסיס לבין מחיר המימוש. לעומתה, באופציית פוט הערך הפנימי הוא ההפרש בין מחיר המימוש לבין מחירו הנוכחי של נכס הבסיס.

עבור הקולים הערך הפנימי הוא מחיר המניה מינוס מחיר המימוש.

עבור הפוטים הערך הפנימי הוא מחיר המימוש מינוס מחיר המניה.

ערך הזמן של האופציה: ערך המשקף את ציפיות המשקיעים לשינויים צפויים במחיר נכס הבסיס, וככל שהזמן לפקיעתה של האופציה ארוך יותר, כך גבוה יותר ערך הזמן של האופציה. ערך הזמן הוא ההפרש בין מחיר האופציה לבין הערך הפנימי שלה. ערך הזמן תמיד יהיה חיובי.

חישוב ערך הזמן זהה עבור קולים ופוטים זהה.ערך הזמן יורד ככל שהאופציה מתקרבת למועד הפקיעה.

קורס מסחר יומי – קורס מסחר יומי בשוק ההון במכללת אופק שוקי הון עם מיטב המרצים בשוק.

הכותב: ניר זיגמן, סוחר באופציות מעו"ף.